新闻中心

【xoilac tv】Làm gì khi bị lừa ký tên vào giấy trắng, ghi khống nội dung vay nợ?

Xin hỏi làm thế nào để chứng minh việc tôi bị lừa ký tên vào giấy trắng?àmgìkhibịlừakýtênvàogiấytrắngghikhốngnộidungvaynợxoilac tv Nếu không chứng minh được, tôi có phải trả tiền cho họ không?

Tôi nên làm gì để bảo vệ mình? Xin được tư vấn.

【xoilac tv】Làm gì khi bị lừa ký tên vào giấy trắng, ghi khống nội dung vay nợ?

Độc giả Tuấn Hải

【xoilac tv】Làm gì khi bị lừa ký tên vào giấy trắng, ghi khống nội dung vay nợ?

Luật sư tư vấn

【xoilac tv】Làm gì khi bị lừa ký tên vào giấy trắng, ghi khống nội dung vay nợ?

上一篇:1.400 đoàn viên, thanh niên tham gia ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông 下一篇:!!!产品栏目未指定文章/信息库!!!

Copyright © 2023 1xBet    sitemap