新闻中心

【dich tieng anh】Lăng mộ bất khả xâm phạm của Võ Tắc Thiên

Càn Lăng là công trình kiến trúc thời nhà Đường (618-907) tại huyện Càn ở tỉnh Thiểm Tây,ăngmộbấtkhảxâmphạmcủaVõTắcThiêdich tieng anh nằm gần thành phố Tây An, tức kinh đô Trường An xưa. Đây là nơi an táng Hoàng đế Đường Cao Tông và vợ của ông, Võ Tắc Thiên, người phụ nữ duy nhất giữ ngôi hoàng đế trong lịch sử Trung Quốc, từ năm 690 đến 705.

Trong lịch sử Trung Quốc, nhiều lăng tẩm đã bị những kẻ trộm mộ đánh cắp của cải, châu báu. Nhiều thủ lĩnh quân sự cũng trộm mộ lấy vàng bạc để nuôi quân. Tuy nhiên, những kẻ trộm mộ chưa từng xâm nhập được vào Càn Lăng.

【dich tieng anh】Lăng mộ bất khả xâm phạm của Võ Tắc Thiên

Mộ phần của Đường Cao Tông và Võ Tắc Thiên chưa được khai quật. Năm 2012, Cục Di sản Văn hóa Thiểm Tây ra tuyên bố sẽ không có cuộc khai quật nào trong ít nhất 50 năm.

【dich tieng anh】Lăng mộ bất khả xâm phạm của Võ Tắc Thiên

Lăng mộ bất khả xâm phạm của Võ Tắc Thiên  Lăng mộ bất khả xâm phạm của Võ Tắc Thiên

Video: Pear

【dich tieng anh】Lăng mộ bất khả xâm phạm của Võ Tắc Thiên

上一篇:Nghe nhanh 6h: TP.HCM chính thức có Sở ATTP 下一篇:!!!产品栏目未指定文章/信息库!!!

Copyright © 2023 1xBet    sitemap