新闻中心

【xem phim】Bảo hiểm nhân thọ được chi trả thành mấy lần?

Trả lời:

Khi khách hàng không may qua đời,ảohiểmnhânthọđượcchitrảthànhmấylầxem phim người thụ hưởng phải nộp đơn yêu cầu bồi thường với công ty bảo hiểm nhân thọ cung cấp để được thanh toán phí. Sau khi được phê duyệt, tùy vào chính sách từng công ty, người thụ hưởng sẽ được nhận tiền theo cách khác nhau.

【xem phim】Bảo hiểm nhân thọ được chi trả thành mấy lần?

Thanh toán một lần

【xem phim】Bảo hiểm nhân thọ được chi trả thành mấy lần?

Đây là lựa chọn phổ biến, đặc biệt là khi hợp đồng bảo hiểm có nhiều người thụ hưởng. Họ sẽ nhận được khoản thanh toán duy nhất, gồm toàn bộ lợi ích tử tuất.

【xem phim】Bảo hiểm nhân thọ được chi trả thành mấy lần?

Chi trả có lãi

Trong trường hợp này, tiền trợ cấp tử vong sẽ được công ty bảo hiểm đặt vào một tài khoản có lãi và những người thụ hưởng nhận được khoản thanh toán hàng tháng hoặc hàng năm với số tiền tùy chọn. Lưu ý, số tiền lãi này phải chịu thuế.

Niên kim thời gian định kỳ

Số tiền thanh toán định kỳ (niên kim) là khoản tiền được công ty bảo hiểm chi trả cho người thụ hưởng theo năm hoặc quý hoặc tháng, tùy vào thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết.

Lưu ý, số tiền này chỉ được chi trả khi người tham gia còn sống. Trong trường hợp ngược lại, hợp đồng sẽ không còn hiệu lực, công ty bảo hiểm sẽ không còn nghĩa vụ phải chi trả niên kim cho người thụ hưởng. Tuy nhiên, với các điều khoản như hoàn phí bảo hiểm hoặc chuyển hồi, phần nào vẫn đảm bảo quyền lợi cho người tham gia.

Tài khoản tài sản giữ lại

Công ty bảo hiểm sẽ giữ tiền trong tài khoản sinh lời và người thụ hưởng có thể yêu cầu đối với số tiền đó khi cần.

Thanh Thư(theo US News)

上一篇:Giá heo hơi hôm nay 23.9.2023: Đà giảm kéo dài 下一篇:!!!产品栏目未指定文章/信息库!!!

Copyright © 2023 1xBet    sitemap